Θεοφάνεια

Χορωδία Πνευματικού Κέντρου

Στις 21 Οκτωβρίου το Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας φιλοξένησε τη χορωδία του ΚΑΠΗ Ερετρίας με πατριωτικά τραγούδια λόγω της επερχόμενης εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

Γιορτή Αγίου Νικολάου

Γιορτή Χριστουγέννων

Κύλιση στην Αρχή